คอร์ส เรียนออนไลน์
สำหรับเพิ่มทักษะคอมพิวเตอร์

ราคาคอร์ส 2,500-4,500 บาท/คน/คอร์ส
เรียน 3 วัน เวลา 10.00-17.00 น.
(เลือกวันเรียนได้)

สำหรับช่วงวันหยุดปิดภาคเรียนแบบนี้ การพัฒนาตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ดี ในยุคของการเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

คอร์สเรียนที่ 1 การใช้งานโปรแกรม PowerPoint
คอร์สเรียนที่ 2 ใช้ Excel อย่างโปร
คอร์สเรียนที่ 3 ภาษา JAVA
คอร์สเรียนที่ 4 สร้างเว็บไซต์ WordPress โดยใช้ ปลั๊กอิน Elementor

สิ่งที่จะได้รับ

  1. ผู้จบหลักสูตรจะมีความรู้, ความเข้าใจการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตทั่วไปได้
  2. ได้รับใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
  3. มีสิทธิเรียนทบทวนฟรี! ตลอด 1 ปีเต็มและรับส่วนลด 10% เมื่อสมัครเรียนหลักสูตรต่อไปที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป

Programmer เป็นหนึ่งในอาชีพที่สำคัญมาก ไม่ว่าจะStart Up หรือสายงานด้านไหนก็เป็นอาชีพเนื้อหอมที่ใครๆก็อยากได้เป็นสมาชิกในทีม

สนใจสมัครคอร์สเรียนหรือปรึกษาติดต่อเราเลย